پاییز صحرا


 

 

شیطنت من

نگاه تو را

اسیر

 

می کند

و من  مستی 

چشمهای هیز

تو را

دوست دارم

چون تو

از عشق

به این

 میرسی

و

از این سراب

تشنه بر می گردی

پ ن : میگه : دخترای ایران  زمین دل و جرات رک نوشتن رو ندارن

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹ | 20:20 | مهرنوش | |